Võistlusmatemaatika põhivara

Eestis viiakse matemaatikaolümpiaade järjepidevalt läbi juba 1954. aastast. Nende osavõtjatest on hiljem saanud väljapaistvad Eesti matemaatikud, füüsikud ja arvutiteadlased, aga ka ettevõtjad, poliitikud ja paljude teiste erialade esindajad. Matemaatika nõuab ranget loogilist mõtlemist ning see on oskus, mis kulub marjaks ära igas eluvaldkonnas.

Formaalselt võttes peaks enam-vähem kõik matemaatikavõistlustel antavad ülesanded olema lahendatavad koolitunniteadmistega. Reaalsuses aga saavutavad paremaid tulemusi need võistlejad, kellel on laiemad, üldhariduskooli õppekava piire ületavad teadmised.

Võib koguni öelda, et matemaatikaolümpiaadidel on oma mitteametlik “õppekava”, mille tundmist lahendajatelt eeldatakse. Võistlusteks ettevalmistumist raskendab aga asjaolu, et seda “õppekava” pole kusagil korralikult kirjas, rääkimata tema alusel koostatud õpikust.

Seda lünka püüabki täita siinsel lehel toodud materjal. Autor on õpikut koostades töötanud läbi valdava osa 1993.-2023. aastal Eesti matemaatikavõistlustel antud ülesannetest ning kogunud väljavalitud ülesanded teemade kaupa peatükkidesse. Peatükid algavad reeglina teooriaosaga, millele järgnevad näiteülesanded ja täiendavaks harjutamiseks mõeldud ülesannete plokk. Kõik ülesanded saavad olema varustatud täielike lahendustega. Seejuures on autor sageli eelistanud pikemaid, aga see-eest õpetlikumaid lahenduskäike kompaktsele formaalsele miinimumile.

Hetkel on õpik mustandi staatuses — esineda võib trükivigu, kõigi ülesannete lahendused pole veel kirjas, osa materjali võib tulevikus lisanduda või välja langeda. Autor on tänulik igasuguste paranduste ja täienduste eest, mida lugejad teevad (ning nende kogumiseks see mustand tegelikult ju välja pandud ongi). Kui leiate midagi, mis lisamist, kustutamist või muutmist väärib, andke sellest palun teada e-posti aadressil matemaatika(at)varamu(punkt)eu.

Peatükid

Viimati uuendatud: 06.06.2024

Slaidid

Mõnede peatükkide kohta on autor koostanud ka slaidid.

Artiklid